Przydomowe oczyszczalnie ścieków Nowy Sącz Bytom Tarnów | EL - MAR

Biologiczne oczyszczalnie sciekowBiologiczne oczyszczalnie ścieków VH6-VH12 PREMIUM

Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków VH PREMIUM służą do oczyszczaniu ścieków z:

  • domów jednorodzinnych i wielorodzinnych
  • oraz innych obiektów takich jak: restauracje, hotele, zakłady pracy, szkoły, przedszkola itp.

Biologiczne oczyszczalnie VH działają w technologii niskoobciążonego osadu czynnego i zostały zaprojektowane według norm i przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej – EN 12566-3.

Oczyszczalnie ścieków VH PREMIUM pozwalają na nowoczesną oraz ekonomiczną utylizację ścieków. Praca oczyszczalni jest niezawodna nawet przy małym lub przerywany dopływie ścieków oraz w okresie zimowym. Woda pościekowa z oczyszczalni odpowiada wymogą higienicznym i wodno-gospodarczym dzięki czemu oczyszczone ścieki można spuszczać bezpośrednio do cieku wodnego. Jeśli w miejscu inwestycji nie mamy do dyspozycji wód powierzchniowych to możemy oczyszczone ścieki odprowadzić do gleby przez obiekt, który zapewnia wsiąkanie. Przydomowe oczyszczalnie ścieków posiadają liczne europejskie certyfikaty, określające wysoką jakość oraz nowoczesną technologię. Praca oczyszczalni ścieków odbywa się zgodnie z zharmonizowaną normą PN-EN 12566-3+A1:2009.

Wiedząc jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego informujemy, że dostarczane przez nas oczyszczalnie biologiczne osiągają wysoki stopień oczyszczania (aż do 98%) przy małym zużyciu energii elektrycznej.


Oczyszczalnia ścieków typu VH PREMIUM składa się z następujących części:

  • wodoszczelny zbiornik (z ewentualną nadbudową)
  • pokrywa zamykana - kolor zielony (za dopłatą) lub biały
  • sterownik czasowy
  • wąż napowietrzający (około 5 metrów)
  • dmuchawa napowietrzająca
  • układ napowietrzania
  • system pompowy
  • zestaw startowy do uruchomienia oczyszczalni

Przydomowe ekologiczne oczyszczalnie ścieków

Ekologiczne oczyszczalnie ścieków

Typ Osoby Dopływ Średnica oczyszcz. Wys. oczyszcz. Wys. dopływu

Średnica przyłączy 

Pobór mocy
 RLM*  m3/d  m  m**  m  mm  kW
VH6P  2-6 0,81 1,40 1,80 1,30  110  0,06
VH8P  4-10  1,35  1,40  2,10  1,60  110  0,08
VH10P  5-12  1,62  1,75  2,10  1,60  160  0,12
VH12P  6-15  2,03  1,80  2,10  1,85  160  0,12

*   jeden obywatel statystyczny= 135 l wody/osoba
** wysokość oczyszczalni może zostać zmieniona na życzenie klienta

 bzk


Oczyszczalnie ekologiczne